Als individu

Uw communicatiestrategieën optimaliseren

Kennis van uw eigen communicatiestrategieën, zoals getoond door Identity Compass®, maakt het mogelijk om deze strategieën effectief en efficiënt te gebruiken. Daarbij is bewust zijn van andermans voorkeuren nodig om adequaat met anderen te kunnen communiceren.

Uw voorkeuren, gewoonten en motivatiefactoren herkennen

Identity Compass® toont uw motivatiefactoren en de interne processen die uw motivatie bepalen.

Analyse van uw potentieel

Het overzicht van uw eigen denkstructuren maakt duidelijk welke voorkeuren het best kunnen worden gebruikt in werkgerelateerde situaties, en welke minder vaak worden gebruikt. Het laat uw eigen potentieel en de bij u passende activiteiten zien.

Ontwikkeling richting Personal Mastery

Voorbereiding op sollicitaties

Kent u uw eigen denkvoorkeuren, doelwaarden en bestaande waarden, dan kunt u zich beter oriënteren op geschikte banen.