Bij personeelsontwikkeling

Trainingsbehoefte vaststellen

Om een training effectief vorm te geven, is het nuttig te evalueren welke onderwerpen moeten worden behandeld, welke bekwaamheden kunnen worden verbeterd en hoe de ontwikkeling van de deelnemer precies wordt gedefinieerd. Hier geeft Identity Compass® waardevolle steun.

Doelgericht trainen

Heeft men de inhoud en ontwikkelingsdoelen van de training exact vastgesteld, dan kan de optimale leerstrategie worden gekozen, die de deelnemer in staat stelt het nieuw geleerde uit te proberen en te integreren. Identity Compass® toont hoe iemand het snelst en het meest efficiënt leert.

Opleidingsresultaten evalueren

Nog een evaluatie door Identity Compass®, ongeveer een half jaar later, laat zien hoe iemand zich heeft ontwikkeld en hoe de training tot het beoogde succes heeft geleid.

360° Feedback gebruiken

Vergroot het potentieel van de analyse door gebruik te maken van de mogelijkheden van Identity Compass® 360° Feedback.