Als team

Problemen binnen teams vaststellen

Bij problemen binnen een team voorziet Identity Compass® in een snelle analyse van de problemen, door middel van teamgebruik. In een oogopslag wordt zichtbaar welke denkvoorkeuren binnen het team problematisch tegenover elkaar staan of voor problemen zorgen. Met deze kennis kan een simpele uitleg over denkstructuren al tot een verbetering van de situatie leiden.

Oplossingsrichtingen

Na de teamevaluatie zijn er meer middelen om het begrip voor de onderlinge denkvoorkeuren te vergroten. De voordelen van elke denkstijl kunnen worden getoond, en de teamleden kunnen leren hoe de verschillende benaderingen optimaal kunnen worden gecombineerd. Door gerichte oefeningen kan het team zelf oplossingen vinden, om die in het dagelijkse leven toe te passen.

Teamwerk optimaliseren

Identity Compass® laat zien welke factoren een team succesvol maken en hoe deze factoren efficiënt worden gecombineerd, zodat teamwerk überhaupt mogelijk kan worden gemaakt.

Meer werkbevrediging creëren

Wanneer een teamlid bezig is met een taak die past bij zijn werkstijl en zijn voorkeuren, ervaart hij een grote tevredenheid met het werk. Dit verhoogt de innerlijke motivatie en de productiviteit van de werknemer.