Voorwaarden & Condities

  • De investering voor de licentieworkshops als Identity Compass® Consultant dient vóór aanvang van de workshop te worden overgemaakt naar de rekening van de Identity Compass® Trainer.
  • Voor een optimaal leerproces beperken we het aantal deelnemers.
  • Bij inschrijving is een bedrag van € 300 verschuldigd. De volgorde van deelnemers wordt bepaald door de datum waarop dit bedrag is ontvangen.
  • We garanderen dat, wanneer we om welke reden dan ook onze plannen moeten aanpassen, we uw geld volledig zullen terugbetalen.
  • Bij afzegging door de deelnemer 3 maanden vóór aanvang van de workshop brengen we slechts € 100 in rekening. Bij afzegging tot 4 weken van tevoren brengen we de halve investering in rekening, en minder dan 4 weken van tevoren het gehele bedrag, wanneer u geen andere deelnemer in uw plaats aandraagt voor de workshop.
  • We garanderen wereldwijd dat Scientology geen licentie van ons krijgt. Daarom vragen we iedere deelnemer het volgende te garanderen:

Door ondertekening van dit document verklaar ik

  1. dat ik of mijn onderneming niet werk(t) met de technologie van L. Ron Hubbard,
  2. dat noch ik, noch mijn collega’s/medewerkers zijn getraind middels de technologie van L. Ron Hubbard, en ik/wij geen cursussen en/of seminars met de technologie van L. Ron Hubbard bezoeken,
  3. dat ik de technologie van L. Ron Hubbard verwerp voor het leiden van mijn onderneming (voor de uitvoering van mijn seminars).

Identity Compass International verzekert hetzelfde.